Wat verdient een familiale CEO ?

16.11.2012

In het kader van haar doctoraatsonderzoek over de vergoeding van familiale ondernemers ondervroeg Anneleen Michiels van de Universiteit Hasselt 217 Vlaamse ondernemingen, waarvan er 86 % familiebedrijven waren met 10 tot 500 werknemers.

De resultaten zijn zeer leerrijk. CEO's van familiebedrijven verdienen gemiddeld 141.000 EUR, terwijl hun collega's van niet-familiebedrijven met gemiddeld 155.000 EUR naar huis gaan. Stcihter-CEO's verdienen gemiddeld 146.000 EUR (mediaan 116.000 EUR). Dat is een pak minder dan niet-familiale CEO's in familiebedrijven, die gemiddeld 170.000 EUR verdienen (mediaan 169.000 EUR). CEO's, die opvolger zijn, krijgen gemiddeld 130.000 EUR (mediaan 100.000 EUR).

Het verloningpakket van een CEO in een familiebedrijf bestaat voor 78 % uit een vast basisloon, voor 10 % uit een variabele cash bonus en voor 12 % uit niet-monetaire voordelen. De helft van de familiebedrijven doet een beroep op externe benchmarking. Bij één derde van de familiebedrijven staat er een verloningsbeleid op papier. 13 % heeft een remuneratiecomité.