Raden van advies in familiebedrijven in de lift

21.03.2013

Enkele jaren geleden lanceerde UNIZO een initiatief rond de creatie van raden van advies in familiebedrijven. Deze raden willen een klankbord vormen voor de eenzame ondernemer. Voor deze raden van advies bestaat er geen juridisch kader zodat zij erg flexibel kunnen functioneren. Bovendien riskeren de adviseurs, die in dit soort raden zetelen, in beginsel geen bestuurdersaansprakelijkheid tenzij zij zich als feitelijke bestuurders zouden gedragen.

Inmiddels heeft UNIZO al zo’n negentig raden van advies helpen oprichten.

Naar deze  raden van advies, werd er in het kader van een masterproef aan de Hogeschool Universiteit Brussel recent onderzoek gevoerd.

Er werd vooreerst gepeild naar de motivatie bij de familiale ondernemer om een raad van advies op te richten. 56 % deed het om een klankbord inzake strategisch denken te hebben, 17 % om de groei te helpen structureren, 11 % om een klankbord te hebben om de eenzaamheid als ondernemer het hoofd te bieden en 11 % om de opvolging te helpen regelen. Vijf procent riep een raad van advies in leven omdat de Code Buysse II dit aanbeveelt.

Welke vaardigheden zoekt een ondernemer bij een adviseur ? Voorop staat ervaring inzake professioneel strategisch advies, gevolgd door nuchtere cijferanalyse, een kritische ingesteldheid, het brengen van structuur, vlotte communicatie en (veel) ervaring in het bedrijfsleven.

Interessant is de vraag wat de familiebedrijven van plan zijn nadat de raad van advies twee jaar actief is geweest. 22 % wil ermee stoppen of weet nog niet wat het zal aanvangen, 61 % wil doorgaan met de adviesraad en 17 % denkt eraan om over te schakelen op een echte, actieve raad van bestuur.

Deze cijfers tonen ontegensprekelijk aan dat de meeste familiale ondernemers tevreden zijn over de raden van advies en dat een minderheid zelfs meer wil.